Namninsamling mot demoleringen av Fasayil skolan

Namninsamling mot demoleringen av Fasayil skolan

Utbildning inte ockupation!

Hjälp oss att stoppa den illegala demoleringen av lågstadieskolan i Fasayil

Stoppa ockupationsmakten från att bryta mot Genèvekonventionen genom att förstöra ännu ett lokalt samhälles projekt som har till syfte att bygga en framtid för palestinierna.

Vi, de undertecknade, fördömer den isrealiska ockupationsmaktens beslut att demolera Fasayil lågstadieskola.

Som det uttryckligen framstår i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 så är rätten till utbildning inskriven i internationell lag, i konventionen om ekonomiska, sociala och. kulturella rättigheter (ICESCR) och i barnkonventionen (CRC).

Utbildning för barnen är ett centralt instrument i palestiniernas motstånd mot det svåra livet under ockupationen, eftersom det öppnar upp nya perspektiv och chanser för en framtid utöver att jobba som slavarbetare i de israeliska bosättarnas illegala kolonier. Den fjärde Genèvekonventionens artikel 50 fastställer att ockupationsmakten har skyldighet att, i samarbete med de nationella och lokala myndigheterna, främja arbetet av alla institutioner som ägnar sig åt omhändertagandet och utbildningen av barn.

Beskriven av FN som både en mänsklig rättighet i sin egen rätt och ett absolut nödvändigt hjälpmedel för att uppfylla andra mänsklig rättigheter, utbildning är den grundläggnade ingrediensen som palestinierna behöver för att kunna påbörja utmaningen att rehabilitera deras fragmenterade samhälle, förstärka deras förstörda ekonimi, och bygga en framtida, fri och fungerande palestinsk stat.

Den 17 October 2007 delade den israeliska ‘militär civila administrationen’ ut en beordran om demolering av lågstadieskolan i Fasayil och andra palestiniska familjers hem I byn. För allt byggarbete i Fasayil krävs bygglov från den israeliska ockupationsmakten, men sedan ockupationen av Västbanken tog plats 1967 har inget tillstånd getts.

Det systematiska förbudet angående husbyggande har helt klart som avsikt att driva ut palestinierna från Jordandalen.

Fasayil lågstadieskola kommer att förse 115 barn med en chans till utbildning, men utan denna skola har dom ingen möjlighet att utbildas lokalt. FN konventionen om ekonomiska, sociala och. kulturella rättigheter fastställer att under internationell humanitär lag så måste utbildning finnas tillgänglig inom en riskfri och trygg distans till eleverna som går där. Den militär civila administrationens beslut att beröva samhället dessa resurser är en del av en vidsträckt kampanj av etnisk rensning i området.

Fasayil lågstadieskola är byggd på mark som är illegalt ockuperad av Israel. Om en ockupationsmakt demolerar civila byggnader så bryter dom mot Genèvekonventionen.

Undertecknad:

En e-post kommer att skickas till den e-post adress du har angett när du har lagt till ditt namn på namnlistan. Du måste bekräfta din signatur genom att svara på den. Var noga med att lämna rätt e-post eftersom ditt namn inte kan räknas utan bekräftelse.


Home